Tekniske forutsetninger

For å kunne studere hos oss, må du disponere egen PC og det er en forutsetning at du som student har noen grunnleggende datakunnskaper for å kunne få en best mulig positiv opplevelse av å gjennomføre utdanningene. Alle våre utdanninger utføres med digitale verktøy i en eller annen form og grad. Dette er helt uavhengig om du går stedbasert eller nettbasert. Det stilles også særskilte PC krav til enkelte av våre utdanninger. Se oversikt til høyre.
Bærbar PC

Veiledning for kjøp av bærbar PC

Studielinjene ved Fagskolen i Viken legger til rette for bruk av egen bærbar PC som skal brukes både på skolen og hjemme. Den skal kjøpes inn slik at du har den med første skoledag. Det er WIFI i hele skolebygget.

Det anbefales IKKE å benytte PC fra arbeidsgiver (hvis PC er Intune/AD innmeldt hos arbeidsgiver, kan det gi utfordringer ved tilgang til tjenester som skolen leverer). 

I noen av studiene benyttes programmer som stiller store krav til PC. Brukeropplevelsen er avhengig av spesifikasjonen til PC.