Studiested Gauldal

Gauldal

Fagskolen i Viken samarbeider med Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd om å tilby fagskolestudiet «Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten» for innbyggere i den sørlige delen av Trøndelag.

Studiet er rettet mot helsefagarbeidere som ønsker å styrke sin kliniske kompetanse. Blant sentrale læringsmål er å tidlig oppdage symptomer på sykdom og forverret helsetilstand slik sikre tidlig intervensjon. Studiet er organisert som samlingsbasert og nettstøttet studie på deltid, og fordeler 60 studiepoeng over til sammen seks moduler over to år.

Fagskolestudiet er utviklet i tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og gir kandidaten klinisk kompetanse og ferdigheter som nyttiggjøres i arbeidssituasjon. Studiet ble tildelt Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning i 2021.

Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten tilbys fra og med høsten 2023 med studiested ved Gauldal VGs i Midtre Gauldal kommune. Gauldal VGs tilbyr attraktive og moderne fasiliteter for ferdighetstrening.

Skolen er samlokalisert med Trøndelag høyere yrkesfagskole og Støren Kulturhus. Kulturhuset er ett populært senter for fritidsaktiviteter og kulturtilbud i region Trøndelag Sør. Du som student har kino, kantine, idrettshall og basseng rett uten for klasseromsdøren. 

Naturskjønne Midtre Gauldal kommune er sentralt plassert i den sørlige delen av Trøndelag. Herfra nås Oppdal og Trondheim på ca. 45 minutter med bil, Røros nås med litt over én times kjøring.